Lịch sử hình thành

Công ty Kinh doanh & Phát triển Nhà Quận Tân Bình trước đây là Đội kiến trúc 304 được thành lập sau những ngày mới giải phóng 30/04/1975. Đến năm 1979, do yêu cầu phục vụ sửa chữa, xây dựng các cơ quan nhà nước và do Nhà nước quản lý, Đội đổi tên thành Đội xây dựng Sửa chữa nhà Quận Tân Bình. Tháng 05/1982 Quận quyết định thành lập Xí nghiệp Xây dựng và Sửa chữa nhà Tân Bình để ngang tầm với nhiệm vụ được giao. Sau đó, do nhu cầu phục vụ nhà ở trong nhân dân, tháng 03/1989 UBND Thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định chuyển Xí nghiệp thành Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Quận Tân Bình. Đến Tháng 12/1990 với nhiệm vụ và chức năng ngày càng mở rộng, công ty được đổi tên thành Công ty KD và Phát triển Nhà Quận Tân Bình cho phù hợp với nhu cầu Xã hội đổi mới trong cơ chế thị trường. Và đầu năm 1993 Công ty được thành lập theo quyết định số 30/QĐ-UB ngày 19/01/1993 của UBND Tp. HCM “V/v thành lập DNNN Công ty Kinh doanh & Phát triển Nhà Quận Tân Bình” thuộc UBND Quận Tân Bình. Cho đến đầu năm 1998 Công ty được chuyển giao từ Quận Tân Bình về Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn (Trực thuộc UBND Tp. HCM).

Đầu năm 2004 chuyển đổi cơ cấu hoạt động theo mô hình mới Cổ phần Hoá DNNN Cty KD&PTN Tân Bình thành Cty Cổ phần Địa ốc Tân Bình; chuyển đổi DNNN thành Cty Cổ phần theo quyết định 5757/QĐ.UB ngày 31/12/2003 của UBND Tp. HCM) và chính thức đi vào hoạt động ngày 01/04/2004 theo Luật Doanh nghiệp.

Ngành nghề/ Lĩnh vực hoạt động :

-          Xây dựng nhà và kinh doanh nhà.

-          Xây dựng khác (Sữa chữa công trình)

-          Trang trí nội thất

-          Xây dựng, sữa chữa các công trình giao thông theo phân cấp

-          Thiết kế nhà phục vụ nhu cầu kinh doanh của đơn vị (Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình, thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp)

-          Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng (Không sản xuất tại trụ sở).

-          Đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình dân dụng và công nghiệp

-          Đầu tư xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng khu dân cư, khu công nghiệp, trang trại để chuyển nhượng hoặc cho thuê.

-          Đầu tư xây dựng kinh doanh nghĩa trang

-          Tư vấn đầu tư. Tư vấn xây dựng.

-          Sản xuất, mua bán vật liệu trang trí nội thất (Không sản xuất tại trụ sở)

-          Mua bán vật tư, nguyên liệu, máy móc thiết bị phục vụ xây dựng và trang trí nội thất.

-          Đại lý kinh doanh xăng dầu.

Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản.