Chi tiết về Hội Đồng Quản Trị

  MG 2976

Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Sinh năm 1959 - Cử nhân Khoa học - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ III (2014-2019). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2009-2014), Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ I (2004-2009), Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Hành chánh. Hiện nay Ông còn là Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình. Ngoài ra Ông còn là Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH - MTV, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III.


 MG 3029

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Sinh năm 1965 - Kỹ sư xây dựng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ III (2014-2019). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014), Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2004-2009), Phó Tổng Giám đốc thuờng trực Công ty. Hiện nay Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra Ông còn là Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn.


304725 101645909941808 3411273 n

Bà Nguyễn Thị Thúy Phuợng

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Hành chánh

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Bà Nguyễn Thị Thúy Phuợng – Sinh năm 1965 - Cử nhân lưu trữ, Quản trị văn phòng - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ III (2014-2019). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Bà đã từng đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014), Phó phòng Kế hoạch kinh doanh, Giám đốc Sàn giao dịch Bất động sản Công ty. Hiện nay Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Hành chánh. Ngoài ra Bà còn là Chủ tịch Công đoàn Công ty.


 MG 3085

Ông Nguyễn Hồ Lan

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch Đầu tư

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Nguyễn Hồ Lan - Sinh năm 1970 - Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ III (2014-2019). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014), Kế toán Truởng, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty. Hiện nay Ông còn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.


A.BINH

Ông Hồ Quốc Bình

Thành viên Hội đồng Quản trị - Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Hồ Quốc Bình - Sinh năm 1975 - Cử nhân Kinh tế ngành Kế toán kiểm toán - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ III (2014-2019). Hiện nay Ông đảm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính. Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Kế toán truởng Xí nghiệp Xây lắp Công trình 1 trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.