Chi tiết về Hội Đồng Quản Trị

 Hinh the anh Lan

Ông Nguyễn Hồ Lan

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Nguyễn Hồ Lan - Sinh năm 1970 - Cử nhân Kinh tế - Cử nhân Luật - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014) và nhiệm kỳ III (2014-2019), Kế toán Truởng, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty, Phó Tổng Giám đốc Kế hoạch Đầu tư.


 MG 3029

Ông Nguyễn Tiến Dũng

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Sinh năm 1965 - Kỹ sư xây dựng - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Truớc khi đảm nhiệm chức vụ này Ông đã từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2009-2014); nhiệm kỳ III (2014-2019), Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ I (2004-2009), Phó Tổng Giám đốc thuờng trực Công ty. Hiện nay Ông đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty. Ngoài ra Ông còn là Phó Bí thư Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Sài Gòn.


 Hình chị Lan

Bà Lê Thị Lan 

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

  Bà Lê Thị Lan - Sinh năm 1974 - Cử nhân Ngoại thương - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Trước khi đảm nhiệm chức vụ này Bà đã từng đảm nhiệm các vụ Phó Văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn, Phó Văn phòng Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn. Hiện nay Bà đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

  MG 3123

Ông Nguyễn Thành Danh

Thành viên Hội đồng Quản trị - Phó Tổng Giám đốc

   Ông Nguyễn Thành Danh - Sinh năm 1972 - Kiến trúc sư, Cử nhân quản lý kinh tế - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Trước khi đảm nhiệm chức vụ này, Ông đã từng đảm nhiệm Giám đốc Bộ phận Kỹ thuật. Hiện nay Ông đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Bà Vũ Thúy Ái

Thành viên Hội đồng Quản trị - Giám đốc Bộ phận Tổ chức Hành chánh

   Bà Vũ Thúy Ái - Sinh năm 1988 - Cử nhân Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế - Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019-2024). Hiện nay, Bà đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Bộ phận Tổ chức Hành chánh thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.