Giới thiệu chung

1. Khái quát chung về công ty

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình là doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 5757/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và hoạt động theo:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp.

Mã số doanh nghiệp: 0303240995

Đăng ký lần đầu: ngày 31 tháng 03 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ 7: ngày 07 tháng 02 năm 2020

Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Tên giao dịch đối ngoại : TAN BINH REAL ESTATE JOINT STOCK COMPANY

Tên giao dịch viết tắt : TANBINHRES

2. Trụ sở chính hoạt động

Địa chỉ : 205-207-209 Lý Thường Kiệt, P.6, Quận Tân Bình , Tp.HCM.

Điện thoại : 028 – 38 640 129

Fax : 028 – 38 653 290

Địa chỉ Website : http://www.tanbinhres.com

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST : 0303 240 995

3. Vốn Điều lệ : 80.600.000.000 đồng

  • Vốn nhà nước (Tổng Công ty Địa Ốc Sài Gòn): 51%
  • Vốn góp các cổ đông : 49 %

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

ĐVT: 1.000.000đ

Thời điểm

Vốn tăng thêm

Nguồn tăng

Vốn điều lệ

Khi cổ phần hóa 01/04/2004

   

13.000

Lần 1
tháng 08/2007

13.000

Phát hành cổ phiếu thưởng

26.000

Lần 2
tháng 09/2007

26.000

Phát hành cổ phiếu phổ thông

52.000

Lần 3
tháng 10/2007

28.600

Phát hành cổ phiếu phổ thông

80.600